ავტორები

საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
მდგრადობის საკითხებისა და პარტნიორობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
აღმასრულებელი დირექტორი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
შრომითი ურთიერთობების კონსულტანტი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი