• კორპორაციული მდგრადობის შესახებ პირველი ჟურნალი საქართველოში

  გაიგეთ მეტი

  Sustainability Spotlight

  ჟურნალი „Sustainability Spotlight“ საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის საკითხებზე პირველი სპეციალიზებული გამოცემაა. ჟურნალის მიზანია პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოვლენა, რომლებიც გაეროს გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპს და სხვა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს ასახავს.

  • ჩვენი სამინისტროს საქმიანობა სრულ თანხვედრაშია 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგთან.

   ლევან დავითაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

   ჩვენი სამინისტროს საქმიანობა სრულ თანხვედრაშია 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგთან.

  • ინდუსტრიიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მთავარია ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა, განურჩევლად სქესის, რასის, ეროვნების და კანის ფერისა.

   ლევან ახვლედიანი, ორიენტ ლოჯიკის გენერალური დირექტორი

   ინდუსტრიიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მთავარია ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა, განურჩევლად სქესის, რასის, ეროვნების და კანის ფერისა.

  • პანდემიის პერიოდმა ბანკს ნათლად დაანახა, რომ უმნიშვნელოვანესია ‘Soft Skill’-ის შეძენა და ახალი პროფესიების დაუფლება.

   საქართველოს ბანკი

   პანდემიის პერიოდმა ბანკს ნათლად დაანახა, რომ უმნიშვნელოვანესია ‘Soft Skill’-ის შეძენა და ახალი პროფესიების დაუფლება.

  • თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

   კრისტალი

   თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

  • თუ ბიზნესს სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში აწარმოოს ბიზნესი, უნდა გაიაზროს, რომ ქვეყნის განვითარების პროცესებში უშუალო ჩართვის გარეშე, საკუთარი ბიზნესის განვითარებას აზრი არ აქვს.

   ერთიანობა

   თუ ბიზნესს სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში აწარმოოს ბიზნესი, უნდა გაიაზროს, რომ ქვეყნის განვითარების პროცესებში უშუალო ჩართვის გარეშე, საკუთარი ბიზნესის განვითარებას აზრი არ აქვს.

  • მნიშვნელოვანია ახალთაობას ადრეულ ასაკშივეგავუჩინოთ ინტერესი, რათაშემდგომ აგრარულიდა გარემოსდაცვითი მიმართულებები დასპეციალობები აირჩიონ.

   ლევან დავითაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

   მნიშვნელოვანია ახალთაობას ადრეულ ასაკშივეგავუჩინოთ ინტერესი, რათაშემდგომ აგრარულიდა გარემოსდაცვითი მიმართულებები დასპეციალობები აირჩიონ.

  • კომპანიამ შეძლო ყველა დასაქმებულის შენარჩუნება, მეტიც, ამ გამოწვევაში, ჯიპიაის მენეჯმენტმა შესაძლებლობაც დაინახა და ახალი სტრატეგია შეიმუშავა - წინ, ახალი რეალობისკენ!

   GPI Holding

   კომპანიამ შეძლო ყველა დასაქმებულის შენარჩუნება, მეტიც, ამ გამოწვევაში, ჯიპიაის მენეჯმენტმა შესაძლებლობაც დაინახა და ახალი სტრატეგია შეიმუშავა - წინ, ახალი რეალობისკენ!

  • ტექნოლოგიებთან ეფექტური ადაპტაცია თითოეული ინდივიდისა და ორგანიზაციის პრიორიტეტი გახდება.

   Edison Tech

   ტექნოლოგიებთან ეფექტური ადაპტაცია თითოეული ინდივიდისა და ორგანიზაციის პრიორიტეტი გახდება.