• კორპორაციული მდგრადობის შესახებ პირველი ჟურნალი საქართველოში

  გაიგეთ მეტი

  Sustainability Spotlight

  ჟურნალი „Sustainability Spotlight“ საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის საკითხებზე პირველი სპეციალიზებული გამოცემაა. ჟურნალის მიზანია პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოვლენა, რომლებიც გაეროს გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპს და სხვა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს ასახავს.

  • დღევანდელ რეალობაში, მოქნილობა - შესაძლებლობა სწრაფად მოერგო ცვალებად პირობებს - წარმატების საზომი ინდიკატორი გახდა.

   ქეთი რატიანი, „მაიკროსოფტ საქართველოს“ წარმომადგენელი და გაყიდვების დირექტორი

   დღევანდელ რეალობაში, მოქნილობა - შესაძლებლობა სწრაფად მოერგო ცვალებად პირობებს - წარმატების საზომი ინდიკატორი გახდა.

  • ბიზნესის მდგრადობა კი დღეს გარემოზე პოზიტიური გავლენის მოხდენას გულისხმობს იმისათვის, რომ საქმიანობის გაგრძელება შეძლოს ხვალ.

   WOLT

   ბიზნესის მდგრადობა კი დღეს გარემოზე პოზიტიური გავლენის მოხდენას გულისხმობს იმისათვის, რომ საქმიანობის გაგრძელება შეძლოს ხვალ.

  • მდგრადი და პასუხისმგებლიანი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების მიზნით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთან და სხვა მნიშვნელოვან აქტორებთან. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს, რათა თანხვედრაში მოიყვანონ თავიანთი სტრატეგია და ყოველდღიური საქმიანობა ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის უნივერსალურ პრინციპებთან და გადადგან ნაბიჯები საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად.

   სალომე ზურაბიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   მდგრადი და პასუხისმგებლიანი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების მიზნით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთან და სხვა მნიშვნელოვან აქტორებთან. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს, რათა თანხვედრაში მოიყვანონ თავიანთი სტრატეგია და ყოველდღიური საქმიანობა ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის უნივერსალურ პრინციპებთან და გადადგან ნაბიჯები საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად.

  • პანდემიის პერიოდმა ბანკს ნათლად დაანახა, რომ უმნიშვნელოვანესია ‘Soft Skill’-ის შეძენა და ახალი პროფესიების დაუფლება.

   საქართველოს ბანკი

   პანდემიის პერიოდმა ბანკს ნათლად დაანახა, რომ უმნიშვნელოვანესია ‘Soft Skill’-ის შეძენა და ახალი პროფესიების დაუფლება.

  • ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების, სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისკენ მიმართული პროგრამებისა და მიზნობრივი სოციალური დაცვის მექანიზმების საშუალებით, საქართველო უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში დასახული გეგმებისა და მაჩვენებლების მიღწევას.

   ნათია თურნავა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

   ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების, სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისკენ მიმართული პროგრამებისა და მიზნობრივი სოციალური დაცვის მექანიზმების საშუალებით, საქართველო უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში დასახული გეგმებისა და მაჩვენებლების მიღწევას.

  • შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით, განსაზღვრულია თუ რომელი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა შესაძლებელი, რომ ვიყოთ პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი.

   სოფო ხუჭუა, შრომითი ურთიერთობების კონსულტანტი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით, განსაზღვრულია თუ რომელი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა შესაძლებელი, რომ ვიყოთ პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი.

  • თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

   კრისტალი

   თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

  • ვფიქრობ, ჩვენი გუნდის წარმატება ასევე განპირობებულია კომპანიაში არსებული დასაქმების თანაბარი პირობებით, ჯანსაღი კონკურენციით, გამჭვირვალობითა და გენდერული თანასწორობით.

   ეთო ჩაჩიბაია, MBC-ის ოპერაციების დირექტორი

   ვფიქრობ, ჩვენი გუნდის წარმატება ასევე განპირობებულია კომპანიაში არსებული დასაქმების თანაბარი პირობებით, ჯანსაღი კონკურენციით, გამჭვირვალობითა და გენდერული თანასწორობით.