• კორპორაციული მდგრადობის შესახებ პირველი ჟურნალი საქართველოში

  გაიგეთ მეტი

  Sustainability Spotlight

  ჟურნალი „Sustainability Spotlight“ საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის საკითხებზე პირველი სპეციალიზებული გამოცემაა. ჟურნალის მიზანია პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოვლენა, რომლებიც გაეროს გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპს და სხვა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს ასახავს.

  • რაც უფრო გათვითცნობიერებული და მომთხოვნია საზოგადოება, მით მეტია კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი კომპანიის მდგრადობაში.

   TBC

   რაც უფრო გათვითცნობიერებული და მომთხოვნია საზოგადოება, მით მეტია კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი კომპანიის მდგრადობაში.

  • თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

   კრისტალი

   თანამშრომელთა სწორი ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო პორტალი, სადაც განთავსდა ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები.

  • ტექნოლოგიური ევოლუცია ახალ ფაზაში გადადის.

   Edison Tech

   ტექნოლოგიური ევოლუცია ახალ ფაზაში გადადის.

  • პარიზის შეთანხმების განხორციელება მოითხოვს ეკონომიკურ და სოციალურ გარდასახვას, საჭიროებს, რაც შეიძლება სწრაფად, ტექნოლოგიურ განვითარებას და ინოვაციებს სათბურის აირების გაფრქვევების შესამცირებლად მთელს მსოფლიოში.

   სალომე ზურაბიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   პარიზის შეთანხმების განხორციელება მოითხოვს ეკონომიკურ და სოციალურ გარდასახვას, საჭიროებს, რაც შეიძლება სწრაფად, ტექნოლოგიურ განვითარებას და ინოვაციებს სათბურის აირების გაფრქვევების შესამცირებლად მთელს მსოფლიოში.

  • შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით, განსაზღვრულია თუ რომელი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა შესაძლებელი, რომ ვიყოთ პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი.

   სოფო ხუჭუა, შრომითი ურთიერთობების კონსულტანტი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით, განსაზღვრულია თუ რომელი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა შესაძლებელი, რომ ვიყოთ პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი.

  • მნიშვნელოვანია ახალთაობას ადრეულ ასაკშივეგავუჩინოთ ინტერესი, რათაშემდგომ აგრარულიდა გარემოსდაცვითი მიმართულებები დასპეციალობები აირჩიონ.

   ლევან დავითაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

   მნიშვნელოვანია ახალთაობას ადრეულ ასაკშივეგავუჩინოთ ინტერესი, რათაშემდგომ აგრარულიდა გარემოსდაცვითი მიმართულებები დასპეციალობები აირჩიონ.

  • მდგრადი და პასუხისმგებლიანი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების მიზნით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთან და სხვა მნიშვნელოვან აქტორებთან. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს, რათა თანხვედრაში მოიყვანონ თავიანთი სტრატეგია და ყოველდღიური საქმიანობა ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის უნივერსალურ პრინციპებთან და გადადგან ნაბიჯები საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად.

   სალომე ზურაბიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   მდგრადი და პასუხისმგებლიანი საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების მიზნით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთან და სხვა მნიშვნელოვან აქტორებთან. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს, რათა თანხვედრაში მოიყვანონ თავიანთი სტრატეგია და ყოველდღიური საქმიანობა ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის უნივერსალურ პრინციპებთან და გადადგან ნაბიჯები საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად.

  • გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, ვკითხულობთ: „პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დაცვისათვის მოითხოვს, რომ ბიზნესს ჰქონდეს წესები, რომლის მიხედვითაც ეცოდინება და აჩვენებს, რომ ისინი იცავენ ადამიანის უფლებებს ყოველდღიურ საქმიანობაში“.

   ნინო კვანტრიშვილი, მდგრადობის საკითხებისა და პარტნიორობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

   გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებში ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, ვკითხულობთ: „პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დაცვისათვის მოითხოვს, რომ ბიზნესს ჰქონდეს წესები, რომლის მიხედვითაც ეცოდინება და აჩვენებს, რომ ისინი იცავენ ადამიანის უფლებებს ყოველდღიურ საქმიანობაში“.