• კორპორაციული მდგრადობის შესახებ პირველი ჟურნალი საქართველოში

  გაიგეთ მეტი

  Sustainability Spotlight

  ჟურნალი „Sustainability Spotlight“ საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის საკითხებზე პირველი სპეციალიზებული გამოცემაა. ჟურნალის მიზანია პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოვლენა, რომლებიც გაეროს გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპს და სხვა საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებს ასახავს.

  • კომპანიამ შეძლო ყველა დასაქმებულის შენარჩუნება, მეტიც, ამ გამოწვევაში, ჯიპიაის მენეჯმენტმა შესაძლებლობაც დაინახა და ახალი სტრატეგია შეიმუშავა - წინ, ახალი რეალობისკენ!

   GPI Holding

   კომპანიამ შეძლო ყველა დასაქმებულის შენარჩუნება, მეტიც, ამ გამოწვევაში, ჯიპიაის მენეჯმენტმა შესაძლებლობაც დაინახა და ახალი სტრატეგია შეიმუშავა - წინ, ახალი რეალობისკენ!

  • საქართველოს აქვს ძლიერი მხარდაჭერა დონორი ორგანიზაციებისა და ოფიციალური კრედიტორების მხრიდან.

   ნათია თურნავა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

   საქართველოს აქვს ძლიერი მხარდაჭერა დონორი ორგანიზაციებისა და ოფიციალური კრედიტორების მხრიდან.

  • რაც უფრო გათვითცნობიერებული და მომთხოვნია საზოგადოება, მით მეტია კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი კომპანიის მდგრადობაში.

   TBC

   რაც უფრო გათვითცნობიერებული და მომთხოვნია საზოგადოება, მით მეტია კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი კომპანიის მდგრადობაში.

  • თუ ბიზნესს სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში აწარმოოს ბიზნესი, უნდა გაიაზროს, რომ ქვეყნის განვითარების პროცესებში უშუალო ჩართვის გარეშე, საკუთარი ბიზნესის განვითარებას აზრი არ აქვს.

   ერთიანობა

   თუ ბიზნესს სურს გრძელვადიან პერსპექტივაში აწარმოოს ბიზნესი, უნდა გაიაზროს, რომ ქვეყნის განვითარების პროცესებში უშუალო ჩართვის გარეშე, საკუთარი ბიზნესის განვითარებას აზრი არ აქვს.

  • ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების, სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისკენ მიმართული პროგრამებისა და მიზნობრივი სოციალური დაცვის მექანიზმების საშუალებით, საქართველო უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში დასახული გეგმებისა და მაჩვენებლების მიღწევას.

   ნათია თურნავა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

   ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების, სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისკენ მიმართული პროგრამებისა და მიზნობრივი სოციალური დაცვის მექანიზმების საშუალებით, საქართველო უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში დასახული გეგმებისა და მაჩვენებლების მიღწევას.

  • ახალი ბიზნეს ეპოქის შენებაში პანდემიამ საინტერესო და თანაბარი შესაძლებლობები შესთავაზა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს.

   სოფიო ტაბატაძე, GBP-ის დამფუძნებელი

   ახალი ბიზნეს ეპოქის შენებაში პანდემიამ საინტერესო და თანაბარი შესაძლებლობები შესთავაზა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს.

  • დისტანციური სერვისების განვითარება, პანდემიამდეც „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ სტრატეგიული განვითარების ყველაზე  მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო და შეიძლება ითქვას, კომპანია ცვლილებებს მომზადებული დახვდა.

   GPI Holding

   დისტანციური სერვისების განვითარება, პანდემიამდეც „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ სტრატეგიული განვითარების ყველაზე  მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო და შეიძლება ითქვას, კომპანია ცვლილებებს მომზადებული დახვდა.

  • გლობალური შეთანხმების ყველა მონაწილე იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცვას მდგრადი, პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წარმოების წესები, რომლებიც თანხვედრაშია გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპთან ადამიანის უფლებების, შრომის, გარემოს დაცვისა და ანტიკორუფციული სტანდარტის მიმართ.

   სანდა ოჯიამბო, გაეროს გლობალური შეთანხმების აღმასრულებელი დირექტორი

   გლობალური შეთანხმების ყველა მონაწილე იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცვას მდგრადი, პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წარმოების წესები, რომლებიც თანხვედრაშია გლობალური შეთანხმების ათ პრინციპთან ადამიანის უფლებების, შრომის, გარემოს დაცვისა და ანტიკორუფციული სტანდარტის მიმართ.