GE

USAID-ის მხარდაჭერით ახალი პროექტი დაიწყო

დაიწყო თანამშრომლობა USAID-ის ACCESS-ის პროგრამასთან, რომელიც მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის გათვალისწინებით სექტორებს შორის პარტნიორობებს შეუწყობს ხელს.